ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ଦିନରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ

 

 

 

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାତ୍ରୀ : ବିଶ୍ଵଜିତ ରଣା, ଭଜରାମ ମଲ୍ଲିକ, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ସାହୁ, ମାନସ ବସ୍ତିଆ ∣

 

 

 

 

ସବୁଦିନ ପରି କୁଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶପଥ ନବୀକରଣ ∣

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS