ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣାନବେ ଦିନରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ

 

 

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାତ୍ରୀ : ଜଗମୋହନ ଦଳବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ଡମ୍ବରୁଧର ହରଣସିଂହ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ∣

 

 

 

 

ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ : ଖିଲାପକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପରି କୁଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶପଥ ନବୀକରଣ ∣

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS