Posts tagged Black Flag Movement

ପାଞ୍ଚଶହ ତେସ୍ଟରୀ ଦିନରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ

 

 

ଆଜିର କଳାପତାକା ଅଭିଯାତ୍ରୀ : ଡ଼. ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା , କାମରାଜୂ ଜେନା , ସନ୍ତୋଷ ଜେନା , ସୌଭାଗ୍ୟ ଜେନା ∣

 

 

 

 

ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ : ଖିଲାପକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପରି କୁଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶପଥ ନବୀକରଣ ∣